Startsida

Körens historia

Dirigenten

Intresseanmälan

Fotoalbum

Kontakta oss

Anlita oss

Styrelse &
Funktionärer

Medlemssidor

Gästbok

 

Reseinformation

Styrelsen informerar

Tomas har ordet

Konsertprogram

Notarkiv

Körens fotoalbum

Festkommittén

Protokoll, statistik

Medlemmar

100-års jubileum

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

Projekt 2013

 För att öka intresse och kunskap om manskvartettsång och Västerviks Manskörs verksamhet.
 

Västerviks Manskör har fått bidrag på 15000 kronor från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Manskören motfinansierar med motsvarande summa.


Totalbudgeten för projektet är således 30000 kronor.
Projektet pågår under 2012 och 2013.

Startskottet i projektet var vår jubileumskonsert den 25 augusti med Loa Falkman som solist.
Under 2012 har vi spridit kunskap om manskörens sångartradition och marknadsfört kören för att rekrytera nya medlemmar, inte minst önskar vi fler yngre medlemmar.
Vi kommer aktivt söka upp och informera om kören och manskvartettsång för t.ex. Kulturskolans sångelever.
I samband med våra uppträdanden och konserter kommer vi att dela ut broschyrer om informera om vår verksamhet.
Vi kommer att se över vår repertoar och blanda in nyare, modernare sånger och arrangemang.
Vidare kommer vi förnya och utveckla vår hemsida för att via den väcka intresse hos allmänhet och skapa intresse för vår verksamhet.
Vi vill också lyfta fram och marknadsföra Västerviks kommun som en kommun med ett brett kulturutbud med många kulturaktiviteter för sina invånare.
Detta för att öka intresset för Västervik som attraktiv etablerings- och bosättningsort.
Mål med projektet: Göra kören mera känd. Öka rekryteringen av nya medlemmar, inte minst yngre, för att få en större åldersspridning.
Att inom två till tre år ha ökat medlemsantalet till ca 100 körmedlemmar.