Startsida

Körens historia

Dirigenten

Intresseanmälan

Fotoalbum

Kontakta oss

Anlita oss

Styrelse &
Funktionärer

Medlemssidor

Gästbok

Styrelse & Funktionärer

Styrelsen:

Ordförande: Magnus Ivarsson Tel: 0730 26 77 04 ,0490-154 44
Vice ordförande: Jan Lörelius 0736 90 12 58
Sekreterare: Lars T. Svensson,  0708 21 41 25 0490-138 10
Kassör: Roland Larsson Tel. 0706 29 35 34, 0490-217 45

Ledamöter:
Ulf Lennström. Tel. 0490- 217 61, 0708 29 63 06
Arne Meijer 0768 61 75 61

Styrelsesuppleanter:
Tommy Albinsson
Kenneth Gunnarsson

Funktionärer:

Dirigent: Thomas Åstrand, Tel. 0706 77 87 62

Vice dirigenter:
Thord Hjukström
Ulf Lennström

Klubbmästare:
Kjell-Arne Karlsson, Tel. 0707 55 17 81  0490- 192 38
Lennart Ljunggren  Tel. 0706 79 95 56

Stämfiskaler:
1:a Tenor: Ulf Lennström. Tel. 0708 29 63 06  0490- 217 61
1:a Bas: Tommy Albinsson 0702 91 71 16

2:a Tenor: Jan Lörelius 0736-90 12 58
2:a Bas: Thomas Karlsson 0703 87 63 21

Festkommitté:
Anup Madan, 0733 84 13 13 , 0490-177 70
Sten Engström
Birger Stark
samt Klubbmästarna

Programkommitté:
Christian Areskog
Lennart Thelmén
Sture Johansson
Thord Hjukström

Statistikförare:

Birger Stark
ersättare:
Sören Jonsson, Tel.  

Revisorer:
Hans Svensson 0708 30 25 04
Lars Edoff
Petter Ivarsson suppl
Gunnar Bergvall suppl

Materialförvaltare:
Bengt Westerlund
Christer Eklöf

Lotterikommitté:
Anders Nilsson, Thomas Östman, Thord Hjukström

Körrepresentanter:
Magnus Ivarsson
Thomas Åstrand

Representant till föreningsarkivet:
Arne Meijer 0768-617 561
Stig Lilja

Valberedningskommitté:
Stig Lilja Sammankallande
Lennart Thelmén, Sören Jonsson. Hans Svensson

Fotograf & fotopärmansvarig:
Per Malmborg Tel. 0735-59 66 42 , 0490-320 14
Anup Madan,

Fanbärare:Tommy Albinsson

Hemsidesansvarig:
Lasse Edoff , E-post: edoff@telia.com Tel. 0490-30801 , 070-382 12 10