Startsida

Körens historia

Dirigenten

Intresseanmälan

Fotoalbum

Kontakta oss

Anlita oss

Styrelse &
Funktionärer

Medlemssidor

Gästbok

Styrelse & Funktionärer

Styrelsen:

Ordförande: Torbjörn Segerberg Tel:0727-165 204
Vice ordförande: Jan Lörelius
Sekreterare: Lars T. Svensson, 0490-138 10, 0708-214 125
Kassör: Roland Larsson Tel. 070-629 35 34, 0490-217 45

Ledamöter:
Ulf Lennström. Tel. 0490- 217 61, 070-829 63 06
Arne Meijer

Styrelsesuppleanter:
Ronnie Jensen
Kenneth Gunnarsson

Funktionärer:

Dirigent: Thomas Åstrand, Tel. 070-677 87 62

Vice dirigenter:
Thord Hjukström
Ulf Lennström
Hedersdirigent: Olle Karlsson

Klubbmästare:
Kjell-Arne Karlsson, Tel. 0490- 192 38, 070-755 17 81  
Lennart Ljunggren  Tel. 070-679 95 56

Stämfiskaler:
1:a Tenor: Ulf Lennström. Tel. 0490- 217 61, 070-829 63 06
1:a Bas: Anders Westlund.
Tel. 0727-414255
2:a Tenor: Jan Lörelius
2:a Bas: Thomas Karlsson

Festkommitté:
Anup Madan, 073-384 13 13 , 0490-177 70
Sten Engström
Birger Stark
samt Klubbmästarna

Programkommitté:
Börje Holmbom, 070-775 05 10 , 0490-180 95
Lennart Thelmén
Sture Johansson
Thord Hjukström
Anders Westlund

Statistikförare:
Kenneth Drott, 070-513 67 34 , 0490-306 57
ersättare:
Sören Jonsson, Tel.  

Revisorer:
Hans Svensson
Lars Edoff
Petter Ivarsson suppl
Gunnar Bergvall suppl

Materialförvaltare:
Bengt Westerlund
Karl-Axel Wessman

Lotterikommitté:
Anders Nilsson, Thomas Östman, Thord Hjukström

Körrepresentanter:
Torbjörn Segerberg
Thomas Åstrand

Representant till föreningsarkivet:
Arne Meijer
Stig Lilja

Valberedningskommitté:
Anders Westlund Sammankallande  072-741 42 55
Lennart Thelmén, Sören Jonsson. Hans Svensson

Fotograf & fotopärmansvarig:
Per Malmborg Tel. 0735-59 66 42 , 0490-320 14
Anup Madan,

Fanbärare:Tommy Albinsson

Hemsidesansvarig:
Lasse Edoff , E-post: edoff@verkebeck.se Tel. 0490-30801 , 070-382 12 10